رمان جنگ و صلح 

 

 جنگ و صلح 

  • نویسنده : لئو تولستوی
  • داستان کتاب : این کتاب به زندگی اشراف روسیه در زمان حمله ناپلئون بناپارت به روسیه میپردازد. ارتش ناپلوئن بیش از نیمی از اروپا را فتح کرده و این موجب نگرانی مردم روسیه شده است. ارتش روسیه نیروی کمکی به اتریش که درحال جنگ با ارتش ناپلئون است ارسال میکند. شخصیتهای اصلی داستان دو مرد جوان به نامهای پییر بزوخوف و شاهزاده آندرِی بالکونسکی هستند که هر دو عاشق دختر زیبای کنت روستوف، ناتاشا هستند و…
  • رمان جنگ و صلح