رمان اولیور توئیست 

 

 اولیور توئیست 

  • نویسنده : چارلز دیکنز
  • داستان کتاب : اولیور توئیست پسر بچه یتیمی ست که در نوانخانه ای در انگلستان زندگی میکند. او از طرف نوانخانه به پیرمرد تابوت سازی فروخته میشود و پس از مدتی تصمیم به فرار از نزد پیرمرد میگیرد. الیور به لندن میگریزد در بین راه با پسر بچه ای که از راه دزدی امرار معاش میکند آشنا میشود، پسر بچه الیور را نزد پیرمرد گدا و کثیفی بنام فاگین که سردسته گروهی دزد و گدا است میبرد. در آنجا به اولیور آموزش جیب بری میدهند و او را برای دزدی به سطح شهر روانه میکنند و…
  • رمان اولیور توئیست