رمان میدل مارچ 

 

 میدل مارچ 

  • نویسنده : جورج الیوت
  • داستان کتاب : میدل مارچ اسم شهرستانی ست که ماجراهای کتاب در آن رخ میدهد. قهرمان داستان دختر جوان و خیالپردازی بنام “دوروتا” است که با وجود خصوصیات بینظیر و شایسته با کشیش علیل و بیماری که بیست و چند سال از او بزرگتر بوده و به نوعی جای پدرش است ازدواج میکند. پس از مرگ کشیش دوروتا تصمیم میگیرد…
  • میدل مارچ